Tuesday, February 23, 2010

MadMusic#017: Likhain Mong MuliTear-jerker song of Lent. Can't get enough of this. Am dying to learn the tenor part :)

Ilikha mo kami ng 'sang bagong puso;
Hugasan ang kamay na basa ng dugo;
Linisin ang diwang sa halay ay puno;
Ilikha mo kami ng 'sang bagong puso.

Itindig mo kami, kami'ng iyong bansa;
Akayin sa landas patungo sa kapwa;
Ihatid sa piging na 'yong inihanda;
Itindig mo kami, kami'ng iyong bansa.

Amang Dyos, 'yong baguhin ang tao't daigdig;
Sa banal na takot nanginginig;
Ibalik ang puso't bayang nanlalamig;
Likhain 'mong muli kami sa pag-ibig.

No comments:

Post a Comment

What do your active brain cells perceive?