Saturday, October 23, 2010

Stillness

Image borrowed here

Humihinga. Napapabuntung-hininga. Nagninilay.

Gabi. Tahimik. Umuulan. Nakahiga sa kama at mataimtim na nag-iisip. Nakatingala sa kisameng unti-unting nagiging kawalan sa paglipad ng diwa. Dinig ang ingay na nanggagaling sa elesi ng bentilador na kanina pa nagsisilibi. Nagninilay tungkol sa mga maiikiling araw na nagtatakda ng kinabukasang nagtatagal ng taon. Naglalaro sa isip ang mga tanong na sa kasalukuya'y hindi naman magkakaroon ng sagot.

Humihinga. Napapabuntung-hininga. Nagninilay.

No comments:

Post a Comment

What do your active brain cells perceive?