Sunday, October 31, 2010

Yellow Army


Kagawad boys during the thanksgiving motorcade yesterday. Hehe :) Mag-uundas eh nagawa pang magparty-party. Napuno na naman ng mga naghihiyawang nakadilaw ang kalsada. Bukod sa minor traffic congestion na dinulot namin ay nabalandra ang lifesize tarpaulin shot na kinunan during the proclamation of the victorious candidates who made it. Wahay.

No comments:

Post a Comment

What do your active brain cells perceive?