Wednesday, February 25, 2009

Creative Juice #001: Tala sa Dila

Photo credit from Kevin

Mensahe ng Makata sa Makata
by
Tala sa Dila

I.
Ihagis ang trumpo sa dilim ng kalawakan
Kasama ang isip ng kaliwanagan
Hilain pabalik kasama ang buwan
Isulat sa bituin lahat mong nalalaman.

II.
Ibalik ang buwan at ikaw ay sumama
Lumukso sa pagbisita sa bawat planeta
Magtanim ng soneto, manganak ng tula
Paramihin ang buto, ikalat ang makata.

III.
Sa pagsibol ng mga bunso, isa-isang sasabog
Gagawa ng malaki at dilaw ng bilog
Magsisilbing susunod na tagahagis ng trumpo
Sa pagkakahimlay ng isip, babangon at tatayo.

*******

This poem was made by a friend who decided to take a break from his paintings and focus instead, for the moment, in his rhyme of wordplay. Nice one, Kevin! You really are a born artist!

No comments:

Post a Comment

What do your active brain cells perceive?